Studiujesz! Praktykuj! <br />Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków!

Komunikat

Dodano dnia 21 lutego, 2017

Szanowni Państwo Stażyści,

przypominamy Stażystom,  którzy kończą swój staż w miesiącu lutym 2017 r. o obowiązku przedłożenia następujących dokumentów:

  1. Listy obecności za miesiąc luty 2017 r. – w terminie do 5 dni od zakończenia miesiąca – z racji że 05.03.2017 r. wypada niedziela, termin przesuwa się do 06.03.2017 r.;
  2. Raportu miesięcznego z przebiegu stażu w przedsiębiorstwie za miesiąc luty 2017 r. – w terminie do 5 dni od zakończenia miesiąca – czyli do 06.03.2017 r.;
  3. Ankiety po 6. m-cu stażu (ta sama ankieta, która była wypełniana z opiekunem po 1. m-cu stażu) – w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia stażu;
  4. Raportu końcowego – w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia stażu;
  5. Zaświadczenia o odbyciu stażu – w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia stażu;
  6. Informacji odnośnie sytuacji w momencie zakończenia udziału w projekcie.

        Koordynatorzy

Komunikat

Dodano dnia 18 stycznia, 2017

Szanowni Państwo,

Stażystom, którzy zakończą swój staż w miesiącu styczniu 2017r., przypominamy o konieczności przedłożenia następujących dokumentów:

  1. Listy obecności za miesiąc styczeń 2017r. – w terminie do 5 dni od zakończenia miesiąca – czyli do 05.02.2017r.,
  2. Ankiety po 6-tym m-cu stażu (ta sama ankieta, którą wypełnialiście Państwo wraz z opiekunem po I-szym m-cu stażu) – w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia stażu,
  3. Raportu końcowego – w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia stażu,
  4. Zaświadczenia o odbyciu stażu – w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia stażu.

Wymienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu https://informatycy-na-staz.po.opole.pl/

     Koordynatorzy

Komunikat

Dodano dnia 16 stycznia, 2017

Szanowni Państwo Stażyści,

przypominamy, że zgodnie z zapisami  pkt. 8 § 4 Regulaminu sześciomiesięcznego stażu w przedsiębiorstwach dla studentów Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w ramach projektu „INFORMATYCY NA STAŻ! – WYSOKIEJ JAKOŚCI PROGRAM STAŻOWY DLA INFORMATYKÓW” Stażysta zobowiązany jest dostarczyć osobiście potwierdzoną przez Przedsiębiorstwo oryginalną listę obecności wraz z raportem miesięcznym z przebiegu stażu za dany miesiąc z tytułu odbywania stażu, w terminie 5 DNI od zakończenia tego miesiąca celem sporządzenia listy wypłat stypendium stażowego.

    Koordynatorzy