Studiujesz! Praktykuj! <br />Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków!

Dokumenty dla firm

Dodano dnia 10 maja, 2016

Udział przedsiębiorców (firm) w projekcie nie stanowi dla nich pomocy de minimis.

Dokumenty stażowe dla przedsiębiorstw (wymagane przy aplikowaniu)

 1. Ankieta zgłoszeniowa przedsiębiorstwa (pobierz)
 2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z wydruku/skanu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG)
 3. Umowa o staż (pobierz)
 4. Regulamin staży (pobierz)
 5. Protokół wyboru na staż (wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem/tką) (pobierz)
 6. Program stażu (załącznik do umowy o staż) (pobierz)

Etapy rekrutacji z udziałem firm:

 1. Z dniem 31 maja br. została ogłoszona rekrutacja do projektu na staż dla studentów i firm, które są zainteresowane przyjęciem studentów na sześciomiesięczny staż. Rekrutacja potrwa do 14 czerwca br.
 2. Po zakończonej rekrutacji studentów (czyli po dniu 14.06.2016 r.), odbędzie się kolejny etap naboru polegający na przeprowadzeniu rozmów z udziałem studentów i przedsiębiorców. Wynik rozmowy będzie dokonany za pośrednictwem protokołu wyboru na staż (wg wzoru poniżej).
 3. Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych ze studentami, którzy zgłosili swoją chęć do odbycia stażu – zostanie opublikowany ranking studentów i studentek kwalifikowanych do projektu (zaplanowano na koniec czerwca).
 4. W lipcu i sierpniu zaplanowano podpisywanie umów stażowych, którego integralną częścią będzie program stażowy (w projekcie zaplanowano 40 staży).
 5. Rozpoczęcie programu stażowego (sześciomiesięcznych staży): sierpień 2016 lub wrzesień 2016.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem staży i złożenie na potrzeby rekrutacji:

Ankiety zgłoszeniowej przedsiębiorstwa i wyciągu (wydruk/skan) z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku/skanu z centralnej  ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).

Podpisaną ankietę i pozostałe dokumenty prosimy składać osobiście/listownie do:

 • Biura Projektu: II Kampus Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 3 , pokój 409, lub
 • Biura Koordynatorów: II Kampus Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7 , pokój 9.

Biura będą czynne w godzinach: 9.00 – 14.30 od poniedziałku do piątku.

Informacje ws. rekrutacji pod nr tel:

77 449 8662, e-mail: j.korniak@po.opole.pl (dr inż. Jacek Korniak);

 77 449 8173, e-mail: b.kipigroch@po.opole.pl (mgr inż. Beata Kipigroch)