Studiujesz! Praktykuj! <br />Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków!

Dokumenty dla studentów

Dodano dnia 20 kwietnia, 2016

Dokumenty stażowe dla studentów

 1. Ankieta zgłoszeniowa do staży wraz z deklaracją udziału w projekcie (pobierz)
 2. Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
 3. Zakres danych osobowych do przetwarzania (PEFS)* (pobierz)
 4. Umowa o staż (pobierz) – nowe!
 5. Regulamin staży (pobierz)

 

*Dokumenty przydatne do wypełnienia zał. nr 3 (Zakres danych osobowych PEFS)

a) Podział wg DEGRUBA (pobierz)

b) Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia ISCED (pobierz)

 

Dokumenty dla Stażystów dot. sprawozdawczości

 1. Miesięczna lista obecności (pobierz)
 2. Miesięczny raport ze stażu (pobierz)
 3. Raport końcowy ze stażu (pobierz)
 4. Ankieta po 1-szym m-cu stażu (wypełnia Opiekun ze strony firmy) (pobierz)
 5. Ankieta po 6- tym m-cu stażu (wypełnia Opiekun ze strony firmy) (pobierz)
 6. Zaświadczenie ze stażu (wypełnia Pracodawca/Opiekun stażu) (pobierz)
 7. Ramowy harmonogram stażu (pobierz)