Studiujesz! Praktykuj! <br />Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków!

Grupa docelowa

Dodano dnia 20 kwietnia, 2016

Udziałem w wysokiej jakości programie stażowym zostaną objęci studenci Politechniki Opolskiej,
będący na III roku kierunku Informatyka I stopnia studiów stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016,
stanowiący 34,2 % liczby studentów kierunku. Projekt zostanie skierowany do 40 studentów (w tym 6 kobiet).