Studiujesz! Praktykuj! <br />Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków!

Kontakt

Dodano dnia 20 kwietnia, 2016

Kierownik projektu
dr inż. Jacek Korniak

Biuro projektu
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 3 , pokój 409,
tel.: 77 449 8662, e-mail: j.korniak@po.opole.pl

Koordynator ds promocji i kontaktu z BO
dr inż. Jacek Korniak,
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 3 , pokój 409,
tel.: 77 449 8662, e-mail: j.korniak@po.opole.pl

Koordynatorki ds. monitoringu i kontaktów z firmami (od stycznia 2017 r.)
mgr Agnieszka Nawrocka
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 9,
tel.: 77 449 8169, e-mail: a.nawrocka@po.opole.pl

Mgr inż. Ewa Wostal-Krawiec
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 8,
tel. 77 449 8166, 8167, e-mail: e.wostal-krawiec@po.opole.pl

Koordynator ds. monitoringu i kontaktów z firmami (do końca grudnia 2016 r.)
mgr inż. Beata Kipigroch,
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 9,
tel.: 77 449 8173, e-mail: b.kipigroch@po.opole.pl

Koordynatorka ds. rozliczeń i sprawozdawczości
Mgr Ewa Gala
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 9,
tel.: 77 449 8173, e-mail: e.gala@po.opole.pl

Centrum Obsługi Studenta
Politechnika Opolska, Budynek „Łącznik”
ul. S. Mikołajczyka 16
45- 271 Opole

tel.: +48 77 449 8500
faks: +48 77 449 8506
e-mail: cos@po.opole.pl