Studiujesz! Praktykuj! <br />Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków!

Komunikat

Dodano dnia 27 grudnia, 2016

Szanowni Państwo Stażyści,

w dniach 15 i 22 grudnia br. zespół projektowy odbył wizyty monitoringowe w ośmiu przedsiębiorstwach, w których staż realizują nasi studenci informatyki w ramach projektu „Informatycy na staż”. Gościliśmy m. in. w następujących firmach:

 1. HSI Sp. z o. o.
 2. Tensoft Sp. z o. o.
 3. Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.
 4. Netline Sp. z o.o.
 5. SFD Sp. z o.o.
 6. Nowa Itaka Sp. z o.o.
 7. Exelmedia Sp. z o.o.
 8. EFADAFE

Podczas wizyt mieliśmy okazję do bezpośredniego kontaktu z opiekunami staży i rozmów ze stażystami. Obie strony, w wypełnionej ankiecie wyraziły bardzo pozytywne opinie nt. realizowanego projektu, opiekunowie podkreślali korzyści związane z realizacją praktycznych zadań przez stażystów, natomiast studenci mieli możliwość zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, jak również realizacji w praktyce efektów kształcenia.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z udziałem stażystów (w większości „pracujących” przy komputerach) z przeprowadzonych wizyt monitoringowych.

Zespół projektowy

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Komunikat

Dodano dnia 12 grudnia, 2016

Szanowni Państwo Stażyści,

Proszę o niezwłoczne przekazywanie list obecności i raportów za miesiąc grudzień (dotyczy tych osób, które jeszcze nie przekazały dokumentów), w tym miesiącu wypłata będzie szybciej.

Jednocześnie te miesiąc będzie moim ostatnim miesiącem pracy na Politechnice Opolskiej, od stycznia moje obowiązki przejmą:

 1. Pani Agnieszka Nawrocka (ten sam pokój, w którym ja „siedziałam, e-mail: a.nawrocka@po.opole.pl; tel. 77 449 8169) oraz
 2. Pani Ewa Wostal –Krawiec (e-mail: e.wostal-krawiec@po.opole.pl , pokój nr 8, tel. 77 449 8166, 8167)

Przypominam jeszcze, iż grupa stażystów, która zakończy swój staż pod koniec stycznia 2017 będzie musiała przedłożyć następujące dokumenty „końcowe”:

 1. Lista obecności (jak zawsze)
 2. Ankieta po 6 m-cu stażu (ta sama ankieta, którą wypełnialiście wraz z opiekunem po I-szym m-cu stażu (pobierz)
 3. Raport końcowy (pobierz)
 4. Zaświadczeniu o odbyciu stażu (pobierz)

Wysyłam dla przypomnienia te dodatkowe wzory dokumentów, które również dostępne na stronie projektowej.

Na koniec wszystkim Stażystom dziękuję za owocną współpracę w ramach projektu i liczę, że do końca tak zostanie.

Beata Kipigroch

Dział Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej, Biuro Zarządzania Projektami

 1. Prószkowska 76, bud. 7, pokój 9

tel. 77 449 8173

Komunikat

Dodano dnia 12 grudnia, 2016

Szanowni Państwo Stażyści

Z początkiem 2017 r. nastąpi zmiana na stanowisku koordynatora ds. monitoringu i kontaktów z firmami, jak poniżej:

Koordynatorki ds. monitoringu i kontaktów z firmami (od stycznia 2017 r.)
mgr Agnieszka Nawrocka
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 9,
tel.: 77 449 8169, e-mail: a.nawrocka@po.opole.pl

Mgr inż. Ewa Wostal-Krawiec
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 8,
tel. 77 449 8166, 8167, e-mail: e.wostal-krawiec@po.opole.pl

Koordynator ds. monitoringu i kontaktów z firmami (do końca grudnia 2016 r.)
mgr inż. Beata Kipigroch,
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 9,
tel.: 77 449 8173, e-mail: b.kipigroch@po.opole.pl

    Koordynatorzy