Studiujesz! Praktykuj! <br />Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków!

Komunikat

Dodano dnia 28 listopada, 2016

Szanowni Państwo Stażyści,

uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania do Biura Projektu bieżących harmonogramów stażowych.

Obecnie oczekujemy takich dokumentów drogą mailową z Państwa strony odnośnie miesiąca grudnia br.

Prosimy o ich nadsyłanie do dnia 7 grudnia br. celem umieszczenia na stronie internetowej projektu.

     Z poważaniem,

     Koordynatorzy

Komunikat

Dodano dnia 10 października, 2016

Szanowni Państwo,

pod linkiem zamieszczono Zarządzenie Rektora PO nr 48 zmieniające poprzednie zarządzenie dot. Regulaminu stażowego. Zmiany w Regulaminie dotyczą wprowadzenia możliwości chorobowego dla Stażysty w projekcie oraz doprecyzowują warunki rezygnacji ze stażu.

W zakładce „Dokumenty dla studentów” zamieszczono wzór umowy w myśl nowego Zarządzenia nr 48.

Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

    Koordynatorzy

 

Komunikat

Dodano dnia 30 września, 2016

Szanowni Państwo Stażyści,

w związku z realizacją 6-miesięcznych programów stażowych, odbywających się w trakcie roku akademickiego 2016/2017, możecie Państwo ubiegać się, za zgodą Rady Wydziału, o tzw. indywidualną organizację studiów.

W tym celu Stażyści, którzy ze względu na zadeklarowane godziny w harmonogramach stażowych, zainteresowani są tą formą studiów, powinni pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek (pobierz), następnie przedstawić go do zatwierdzenia Prodziekanowi ds. dydaktyki Pani dr inż. Barbarze Grochowicz.

Prosimy o uczestnictwo w pierwszych zajęciach rozpoczynającego się semestru, celem ustalenia z prowadzącymi formy odbywania zajęć oraz sposobu zaliczenia przedmiotu. Potwierdzenie uczestnictwa w programie stażowym wymaga przestawienia prowadzącym następujących dokumentów:

  • kopii umowy o staż,
  • harmonogramu stażowego, z potwierdzonymi przez firmę pieczątką i podpisem, godzinami stażowymi,
  • oraz wniosku o indywidualną organizację studiów, uwzględniającego formę zajęć i sposób zaliczenia.

W jakichkolwiek sprawach organizacji indywidualnego studiów prosimy o kontakt z dr. inż. Jackiem Korniakiem – Koordynatorem Projektu pod adresem j.korniak@po.opole.pl

       Koordynatorzy